Mystikk - Spenning - Fellesskap

Løs mystiske gåter og finn den Hellige Gral Vår escape KUBE på Bryggerihuset Beitostølen byr på høyt spenningsnivå!

Jakten på den hellige gral

Jakten på den hellige gral

Den første stormester i Tempelridderordenen har gitt dere i oppdrag om å finne den hellige gral. Bevis at dere er ekte Tempelriddere og dere vil få evig liv og rikdom! Hvis ikke, vil gralen forvitre og dere vil for alltid være dødelige...

Gå til booking